نگاه کوتاه مدت و فرصت طلبانه :: پانیذ


نگاه کوتاه مدت و فرصت طلبانه

درخواست حذف این مطلب
کشور ما و فرهنگ ما از نگاه کوتاه مدت و فرصت طلبانه پر شده است. وقتی راننده تا ی قیمت 1500 را بخاطر نیاز شدید مسافر به تا ی 3000 می گیرد، به نظرتان این فرد اگر به جایگاه بالایی برسد در این فرصتها چکار می کند؟ در یک رویداد ورزشی که برگزار می شود انواع و اقسام سواستفاده ها را می بینیم. از طولانی رویداد توسط عوامل اجرایی برای دریافت پول بیشتر تا فاکتور دوبل تغذیه ای که برای شرکت کنندگان فراهم شده است. وقتی در مکان اکادمیک این اتفاق ها می افتد چه انتظاری از دیگر نهادهای ورزشی می توان داشت. وقتی اساتید یک بخاطر راهنما شدن از هزار حیله استفاده می کنند صحبت از وجود گرگ در جامعه شبیه یک لطیفه است. واقعیت این است در فرهنگ ما منفعت طلبی ریشه دار شده است. فردی که تا دیروز با ی مشکل داشت، امروز بخاطر نمره بالای او را فردی دقیق و محترم می شمارد. فردی که تا دیروز سیستم را قبول داشت امروز بخاطر جلوگیری سیستم از ادامه فعالیتش تبدیل به دشمن سیستم می شود. اکثر نق زدن ما از اجتماع و ت برای درست شدن نیست بلکه درد ما این است که چرا ما در جایگاهی نیستیم تا بتوانیم ما از فرصتها استفاده کنیم. مانند انسانی که قبل از مسئولیت، دائم به سیستم نقد وارد می کرد اما بعد از مسئولیت در سیستم، به ت ترین انسان روی زمین تبدیل شد.